Een extra steuntje nodig ?

Wat is de TB Stichting Apeldoorn?

De TB Stichting Apeldoorn is sinds 1986 de voortzetting van de Vereniging ter Bestrijding van Tuberculose te Apeldoorn, opgericht in 1910. Met de gelden, bijeengebracht door Apeldoornse leden, konden vele tbc-patiënten worden geholpen.

Wat wil de TB Stichting Apeldoorn?

Tegenwoordig komt tbc gelukkig niet zoveel meer voor. Andere ziekten vragen nu meer de aandacht. De TB Stichting Apeldoorn wil daarom haar hulpverlening uitbreiden.

Verzekeringen, verschillende fondsen, sociale instellingen etc. kunnen voor bepaalde groepen zieken en gehandicapten al veel betekenen.
Toch zijn er cliënten, die – om welke reden dan ook – geen beroep kunnen doen op deze instellingen. Juist in die situaties, waarin geen (voldoende) hulp kan worden geboden, kan de TB Stichting Apeldoorn financieel bijspringen.

Wie kan hulp aanvragen?

U kunt voor financiële hulp in aanmerking komen, indien:

  • u inwoner bent van de gemeente Apeldoorn;
  • uw aanvraag verband houdt met een lichamelijke ziekte of handicap;
  • u de kosten van de gevraagde hulp redelijkerwijs niet uit eigen middelen kunt betalen.

Hoe kunt u hulp vragen?

U kunt financiële hulp aanvragen door het downloaden en insturen van het aanvraagformulier op deze site. Van belang is dat u de gevraagde hulp en uw situatie zo duidelijk mogelijk omschrijft. Daarbij kunt u zo nodig hulp vragen van het maatschappelijk werk, de thuiszorg, uw huisarts of een tussenpersoon.

Uw aanvraag wordt beoordeeld door een Commissie van Advies van de TB Stichting Apeldoorn; bestaande uit een maatschappelijk werker, een medewerker van de thuiszorg, een huisarts en een onafhankelijk lid.
De aanvrager ontvangt tussen de 6 weken en 2 maanden na de aanvraag schriftelijk bericht.

Aanvraagformulier

Medische gegevens worden in de Adviescommissie beoordeeld door een huisarts. Door ondertekening van dit formulier machtigt u betrokkene zijn/haar huisarts inlichtingen over zijn/haar ziekte te verschaffen aan genoemde arts. Het is mogelijk dat naar aanleiding van uw informatie een lid van de Adviescommissie contact met u opneemt. Uiteraard worden de door u verstrekte gegevens vertrouwelijk behandeld.

Na het invullen stuurt u het gescande formulier op naar info@tbstichtingapeldoorn.nl.

Indien u niet kunt scannen kan het ook per post naar het op het formulier vermelde adres.