Een extra steuntje nodig ?

Wat is de TB Stichting Apeldoorn?

De TB Stichting Apeldoorn is sinds 1986 de voortzetting van de Vereniging ter Bestrijding van Tuberculose te Apeldoorn, opgericht in 1910. Met de gelden, bijeengebracht door Apeldoornse leden, konden vele tbc-patiënten worden geholpen.

Wat wil de TB Stichting Apeldoorn?

Tegenwoordig komt tbc gelukkig niet zoveel meer voor. Andere ziekten vragen nu meer de aandacht. De TB Stichting wil daarom haar hulpverlening uitbreiden.

Verzekeringen, verschillende fondsen, sociale instellingen etc. kunnen voor bepaalde groepen zieken en gehandicapten al veel betekenen.
Toch zijn er patiënten, die – om welke redenen dan ook – geen beroep kunnen doen op deze instellingen. Juist in die situaties, waarin geen (voldoende) hulp kan worden geboden, kan de TB Stichting financieel bijspringen.

Wie kan hulp aanvragen?

U kunt voor financiële hulp in aanmerking komen, indien:

  • u inwoner bent van de gemeente Apeldoorn;
  • uw aanvraag verband houdt met een lichamelijke ziekte of handicap;
  • u de kosten van de gevraagde hulp redelijkerwijs niet uit eigen middelen kunt betalen.

Hoe kunt u hulp vragen?

U kunt financiële hulp aanvragen door het downloaden en insturen van het aanvraagformulier op deze site. Van belang is dat u de gevraagde hulp en uw situatie zo duidelijk mogelijk omschrijft. Daarbij kunt u zo nodig hulp vragen van het maatschappelijk werk, de thuiszorg, uw huisarts of een tussenpersoon.

Uw aanvraag wordt beoordeeld door een onafhankelijke Commissie van Advies van de TB Stichting Apeldoorn; bestaande uit een maatschappelijk werker, een medewerker van de thuiszorg, een huisarts en een onafhankelijk lid.
De aanvrager ontvangt tussen de 6 weken en 2 maanden na de aanvraag schriftelijk bericht.

Hier kunt u het aanvraagformulier downloaden. Voor het openen heeft u Acrobat Reader nodig. Is deze niet geïnstalleerd op uw pc dan kunt u deze via deze link gratis downloaden.