Over TB Stichting Apeldoorn

TB Stichting Apeldoorn is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent onder andere dat we bepaalde informatie op onze website moeten publiceren. Deze vindt U hieronder.

Algemene informatie

De naam: TB Stichting Apeldoorn
Fiscaal nummer: ANBI 816664389
Secretariaatsadres: Billitonlaan 23-2, 7314 CN  Apeldoorn
Wij zijn uitsluitend schriftelijk of via email bereikbaar.

Bestuurssamenstelling:

Bestuursleden:
Dick de Vries, voorzitter
Kees van der Loo, secretaris
L. Meijer, penningmeester
Marjolein van der Velde, bestuurslid
Paul Dalhuisen, bestuurslid

Marja Berkhoff, secretariaat

Het beloningsbeleid is beschreven in het beleidsplan
Een verslag van de uitgeoefende activiteiten: is in bewerking
Een financiële verantwoording: is in bewerking

Doelstelling

Het doel der stichting is:
a. het bestrijden van de tuberculose en andere somatische ziekten of andere somatische gebreken, bij voorkeur in de gemeente Apeldoorn;
b. het verlichten van de maatschappelijke en andere gevolgen van de vorenbedoelde ziekten en gebreken;
c. het lenigen van, – al dan niet individuele-, nood ten gevolge van andere oorzaken dan hiervoor sub a en b bedoeld.

Beleidsplan.

Door te klikken op de link opent of downloadt u ons Beleidsplan 2014 – 2016. Hiervoor is wel een Pdf-lezer op uw pc nodig.